วิสัยทัศน์ สปท.3

“สร้างศรัทธา ผสานพลัง หยุดยั้งการทุจริต ในรัฐวิสาหกิจ ให้สัมฤทธิผล”