กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย sector3 เมื่อ 2014-10-16 09:50:19น. view 1232

เข้าประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล

xxx

     เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ได้ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อวางแผนตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 358 แห่งใน 17 จังหวัด ทั่วประเทศ งบประมาณกว่า 689 ล้านบาท 

 

แหล่งที่มา