กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย sector3 เมื่อ 2014-10-16 09:46:45น. view 1069

เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

xxx

    เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ได้เดินทางไปถวายพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช  โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.

 

แหล่งที่มา