กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย sector3 เมื่อ 2014-10-16 09:39:54น. view 1069

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557 “HAND IN HAND... ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”

xxx

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557 “HAND IN HAND... ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืนที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านปราบปรามคอร์รัปชันของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งตระหนักถึงภัยร้ายแรงและเห็นความสำคัญในการปราบปรามต่อต้านคอร์รัปชันในหน่วยงาน โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

 

 

แหล่งที่มา